1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sibaby.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Informacja o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu. 
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on na podany adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu zawierającą specyfikację zamówienia. Specyfikacja, o której mowa jest w poprzednim zdaniu, nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail i będzie ono oświadczeniem o przyjęciu oferty, o którym jest mowa powyżej, natychmiast po skontrolowaniu dostępności towarów u dostawców sklepu.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta powiadomienia, o którym mowa jest w punkcie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar – sklep zwróci mu pieniądze w ciągu 14 (czternastu) dni.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma do wyboru dwa rozwiązania:

 

  1. anulowanie całego zamówienia — w przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar – sklep zwróci mu pieniądze w ciągu 14 dni
  2. częściowa realizacja zamówienia — zamówienie realizowane jest wyłącznie z dostępnych towarów.

 

 1. Zamówienia będą odrzucane w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od dotrzymania powiadomienia, o którym mowa jest w 7 punkcie powyżej, nie zostanie uiszczona opłata w należytej wysokości za towar i przesyłkę oraz, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta (realizacja opcji „Pobranie”).
 2. W przypadku nagłego braku towaru w magazynach Sklepu lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.